Prague, Daimler Buses Česká republika s.r.o.

Number of Employees

1-50

Year of Foundation

1998

Benefits

Address

Na Hůrce 211/10

16100 Praha 6

Czech Republic

Daimler Buses Česká republika s.r.o. is responsible for the sale and service of Mercedes-Benz and Setra buses in the Czech Republic. Together with the Servis Center in Prague, it operates a production plant in Holýšov in the Pilsen region, where it produces components and bodies for Mercedes-Benz and Setra buses. The company has been operating on the Czech market since 1998 and is part of the Daimler Truck AG concern. Bus production is integrated into the Daimler Buses division worldwide within the Daimler Truck AG concern. The production plant in Holýšov has a long tradition in the production of bus frames. Body segments and components for Mercedes-Benz and Setra buses and trucks have been produced here since 1999. The modern and gradually expanding Czech production center is part of a network of six European bus production capacities within the entire concern.

----

Společnost Daimler Buses Česká republika s.r.o. je odpovědná za prodej a servis autobusů Mercedes-Benz a Setra v České republice. Společně se Servisním centrem v Praze provozuje výrobní závod v Holýšově na Plzeňsku, kde vyrábí komponenty a karoserie pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. Firma působí na českém trhu od roku 1998 a je součástí koncernu Daimler Truck AG. Výroba autobusů je v rámci koncernu Daimler Truck AG celosvětově začleněna do divize Daimler Buses. Výrobní závod v Holýšově má dlouholetou tradici v produkci autobusových karoserií. Od roku 1999 zde vznikají segmenty a komponenty karoserie pro autobusy a nákladní vozidla Mercedes-Benz a Setra. Moderní a postupně se rozšiřující české výrobní středisko je součástí sítě šesti evropských produkčních kapacit autobusů v rámci celého koncernu.

 

Mercedes-Benz

Setra

OMNIplus

BusStore

Further Location: Holýšov, Daimler Buses Česká republika s.r.o.

Legal Information: https://legal-cz.buses.daimlertruck.com