Wolica, Daimler Buses Polska Sp. z o.o.

Number of Employees

51-250

Year of Foundation

1999

Benefits

Address

Al. Katowicka 46

05-830 Warszawa

Poland

Our business activities focus mainly on the sale of new Mercedes-Benz and Setra buses and used buses of all makes. We offer the highest level of maintenance services, including sales of spare parts, repairs and inspections, as well as digital services for buses. In Poland, we currently have 22 service centres dedicated to servicing buses. 

----

Nasza działalność koncentruje się głównie na sprzedaży nowych autobusów Mercedes-Benz i Setra oraz autobusów używanych wszystkich marek. Oferujemy najwyższy poziom usług serwisowych, w tym sprzedaż części zamiennych, naprawy i przeglądy oraz usługi cyfrowe do autobusów. Na terenie Polski posiadamy obecnie 22 punkty serwisowe przeznaczone do obsługi autobusów.

 

Legal information: https://legal-pl.buses.daimlertruck.com